ส่ง E-mail สมัครงานอย่างไรให้ถูกใจ HR

มีชื่อเรียง             “ชื่อเรื่อง” เป็นของที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ในการ สมัครรงาน เพราะเนื่องจากไม่ได้เจอหน้ากันตรง ๆ การส่ง E-mail ที่ดีนั้น ชื่อเรื่องจะเป็นสิ่งที่คอยบ่งบอกว่าเราต้องการอะไร และต้องงการจะติดต่อเรื่องอะไร ดังันั้นในเรื่องของหัวเรื่องก็เหมือนกับการชวนคุยนั้นแหละครับถ้าหากไม่มีหัวเรื่องมา HR อาจจะคิดว่าเป็น E-mail หรอกหลวง หรือ สแปมเมลล์ก็ได้นะครับ ต้องมีเนื้อความในจดหมายการส่งง             จริงอยู่ว่าการส่งง E-mail นั้นเราจะต้องแนบ Port

Read More