รถสองล้อที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รถสองล้อที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รถสองล้อ หรือ รถสองล้อไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่ สามารถชาร์จพลังงานได้จากภายในบ้าน ถือได้ว่านับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน มอเตอร์นั้นจะทำการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากน้ำมัน สำหรับการเลือกขายรถสองล้อไฟฟ้า จึงทำให้ปราศจากฝุ่นควันและมลพิษโดยสิ้นเชิง สำหรับหลักการทำงานของเครื่องยนต์ จะยังไม่ส่งเสียงดังรบกวนอีกด้วย  

การคิดค้นและผลิตเอายานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ได้นั้น นักวิจัยสมัยก่อนได้ผ่านสิ่งต่างๆ มามาก กว่าจะกลายมาเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านั้นไม่ง่ายเลยที่รถยนต์ไฟฟ้าจะถูกผลักดันให้ไปสู่การใช้จริงได้ และเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะต่างๆ จึงทำให้การลดลงของทรัพยากรบนโลกได้อย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และหันกลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าและหันมาเลือกขายรถสองล้อไฟฟ้า  

ข้อควรระวังขณะขายรถสองล้อไฟฟ้ามาใช้แล้ว มีอะไรบ้าง 

  • เปิดสวิตซ์กุญแจ เฉพาะตอนนั่งและพร้อมจะออกจากตัวเท่านั้น ห้ามเข็นรถขณะเปิดกุญแจ เพราะมืออาจจะไปเผลอไปบิดคันเร่งเอาได้ อาจทำให้รถพุ่งกระชาก รถคว่ำ คนบาดเจ็บ ก่อนลงจากรถต้องปิดกุญแจก่อนทุกครั้ง 
  • รถสองล้อ ถ้าไม่ใช้เป็นระยะเวลานาน ต้องชาร์จแบตเตอร์รี่เดือนละครั้งให้เต็ม เป็นการกระตุ้นให้อยู่ในสภาพดี ถ้าเป็นแบตเตอร์รี่แบบกรดตะกั่วจะทำให้เสื่อมและพัง เพราะจะมีผงแข็งซัลเฟอร์ (Sulfate Solid) ไปเกาะที่แผ่นธาตุแบตเตอร์รี่ไม่สามารถทำปฏิกิริยาได้ 
  • ชาร์จแบตเตอร์รี่ เพียง 6-8 ชั่วโมงเท่านั้น เต็มแล้วถอดสายชาร์จออก ถ้าเสียบค้างคืนหลายวันจะทำให้แบตเตอร์รี่ร้อน เสื่อมเร็ว อายุการใช้งานสั้นลง 
  • ถ้ากรณีเป็นแบตเตอร์รี่แห้ง หรือ กรดตะกั่ว หรือ Lead Acid ควรชาร์จแบตเตอร์รี่บ่อยๆ หลังจากใช้งานแล้ว จะช่วยเพิ่มอายุแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น  

อย่างไรก็ตาม การเลือกขายรถสองล้อไฟฟ้านั้นไม่เพียงจะช่วยโลกได้อย่างเดียว อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัย เพราะมีระบบตรวจจับการรั่วไหลไฟฟ้าภายในรถ ถึงแม้ว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนมีกำลังมากถึง 330 โวลต์ ซึ่งหากตรวจพบว่ากระแสไฟฟ้าเกินหรือเกิดการผิดปกติเครื่องจะหยุดทำงานทันที