บุหรี่ เลิกยาก แต่เลิกได้!

อย่างที่ทราบกันดีว่า บุหรี่ เมื่อติดแล้ว ยากที่จะเลิก แต่ก็ใช่ว่าจะเลิกไม่ได้ เพราะกว่า 70% ของผู้สูบบุหรี่ เมื่อตั้งใจเลิกจริงๆ ก็สามารถเลิกสูบได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความเด็ดขาดล้วนๆ แต่ถ้าหากเรามีวิธีที่จะช่วยให้การเลิกบุหรี่นั้นง่ายขึ้นได้ล่ะ จะดีกว่าไหม ฉะนั้น บทความเราจึงมีวิธีการเลิกบุหรี่อย่างง่ายๆ แต่ได้ผลดีเลิศมาฝากสายสิงห์อมควันที่อยากกลับตัวกลับใจกัน  วิธีการเลิกบุหรี่อย่างง่ายๆ แต่ได้ผลดีเลิศ  วิธีการเลิกบุหรี่อย่างง่ายๆ แต่ได้ผลดีเลิศ ข้อที่ 1 คือ เขียนเหตุผลที่ต้องการเลิกบุหรี่ เพื่อให้เป็นทั้งเป้าหมายและเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนเราว่าทำไมเราถึงต้องเลิกการบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้น หรือไม่อยากทำร้ายคนที่รักจากควันของบุหรี่ก็ได้  วิธีการเลิกบุหรี่อย่างง่ายๆ แต่ได้ผลดีเลิศ ข้อที่ 2 คือ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เรามักไปสูบบุหรี่เป็นประจำ เพราะการไปสถานที่เหล่านั้นอาจจะทำให้เกิดความเคยชินและอยากสูบบุหรี่อีกครั้ง  วิธีการเลิกบุหรี่อย่างง่ายๆ แต่ได้ผลดีเลิศ ข้อที่ 3 คือ ดื่มน้ำให้มากๆ โดยควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน เพราะน้ำจะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย   วิธีการเลิกบุหรี่อย่างง่ายๆ

Read More