การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

          ช่อดอกไม้มีไว้เพื่อแสดงความยินดีกับคนที่ตนเองรัก ไม่ว่าจะเป็นกับคนพิเศษ แสดงความยินดีกับเพื่อนหรือญาติสนิท หรือการที่องค์กรมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความจริงใจและความเอาใจใส่ นอกจากนั้นยังเป็นการให้กำลังใจหากเป็นในกรณีของการเปิดธุรกิจใหม่ได้อีกด้วย ดังนั้นการมอบช่อดอกไม้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแทนการมอบของขวัญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก           ช่อดอกไม้มีหลายขนาดให้เลือกสรร และดอกไม้ที่นำมาจัดเป็น ช่อดอกไม้ ได้ก็มีมากมาย แต่การที่ผู้มอบจะนำช่อดอกไม้ไปมอบให้ผู้อื่นก็ย่อมจำเป็นที่จะต้องใส่ใจในเรื่องต่างๆด้วย เช่น ขนาดของช่อดอกไม้ที่มอบให้มีความเหมาะสมหรือไม่ เช่น หากนำดอกไม้ไปแสดงความยินดีในการเปิดร้านเล็กๆของคนรู้จัก ช่อดอกไม้ที่นำไปมอบก็ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะนอกจากผู้มอบจะเคลื่อนย้ายลำบากแล้ว ผู้รับอาจมีพื้นที่ในการวางดอกไม้ไม่มากพอ จึงอาจทำให้เกะกะหรือดูรกไปแทนก็ได้ ดอกไม้ที่นำมาจัดมีสีอะไร สมควรมอบในโอกาสอะไร

Read More