การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

          ช่อดอกไม้มีไว้เพื่อแสดงความยินดีกับคนที่ตนเองรัก ไม่ว่าจะเป็นกับคนพิเศษ แสดงความยินดีกับเพื่อนหรือญาติสนิท หรือการที่องค์กรมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความจริงใจและความเอาใจใส่ นอกจากนั้นยังเป็นการให้กำลังใจหากเป็นในกรณีของการเปิดธุรกิจใหม่ได้อีกด้วย ดังนั้นการมอบช่อดอกไม้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแทนการมอบของขวัญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

          ช่อดอกไม้มีหลายขนาดให้เลือกสรร และดอกไม้ที่นำมาจัดเป็น ช่อดอกไม้ ได้ก็มีมากมาย แต่การที่ผู้มอบจะนำช่อดอกไม้ไปมอบให้ผู้อื่นก็ย่อมจำเป็นที่จะต้องใส่ใจในเรื่องต่างๆด้วย เช่น ขนาดของช่อดอกไม้ที่มอบให้มีความเหมาะสมหรือไม่ เช่น หากนำดอกไม้ไปแสดงความยินดีในการเปิดร้านเล็กๆของคนรู้จัก ช่อดอกไม้ที่นำไปมอบก็ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะนอกจากผู้มอบจะเคลื่อนย้ายลำบากแล้ว ผู้รับอาจมีพื้นที่ในการวางดอกไม้ไม่มากพอ จึงอาจทำให้เกะกะหรือดูรกไปแทนก็ได้ ดอกไม้ที่นำมาจัดมีสีอะไร สมควรมอบในโอกาสอะไร เช่นหากเป็นดอกไม้สีหวานก็เหมาะกับมอบให้คนรัก ดอกไม้เยี่ยมไข้ไม้ควรเป็นสีโทนมืดหรือมีสีสันสดใสมากเกินไป ดอกไม้แสดงความยินดีควรมีสีสันสดใดและมีหลากหลายสี เป็นต้น ความหมายของดอกไม้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ เช่น หากเป็นการนำไปมอบให้ญาติผู้ใหญ่ก็ควรเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความเคารพนอบน้อม เช่นดอกเบญจมาศหรือดอกไม้ที่มอบให้คนพิเศษก็ควรเป็นดอกกุหลาบหรือดอกไม้อื่นที่เป็นตัวแทนของคนรัก หากเป็นดอกไม้เยี่ยมผู้ป่วยไม่ควรนำดอกกล้วยไม้หรือดอกไม้ที่มีความหมายไม่ดีไปเยี่ยม เป็นต้น เมื่อเลือกได้เหมาะสมแล้ว นอกจากจะเป็นการแสดงความยินดีจากผู้ให้ ผู้รับยังจะรู้สึกได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆที่ผู้ให้มีต่อผู้รับอีกด้วย เพราะดอกไม้มีความหมายอย่างไร ก็เป็นตัวแสดงความรู้สึกหรือเป็นการบอกอ้อมๆถึงความคิดที่ผู้ให้มีต่อผู้รับได้เช่นกัน

          ดอกไม้แสดงความยินดีจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่มอบให้ได้ผู้ให้ย่อมควรพิจารณาองค์ประกอบข้างบนร่วมไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในการมอบช่อดอกไม้ในแต่ละโอกาส เพราะหากผู้ให้พิจารณาได้ไม้รอบคอบและส่งดอกไม้ที่ความหมายหรือสีสันไม่เหมาะสม ผู้รับย่อมเกิดความรู้สึกไม่ดีและอาจส่งผลไปถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ หรือหากจะให้ดีในช่อดอกไม้ที่ส่งมอบก็ควรมีข้อความแสดงความยินดี คำอวยพร หรือการให้กำลังใจสั้นๆแนบไปช่อดอกไม้ด้วย เพื่อให้วัตถุประสงค์การส่งมอบดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถลดความเข้าใจผิดได้